Ajankohtaista

Sivu 1 / 6  > >>

SoTeMBA Tampereen Lääkäripäivillä 19.-21.3.2014
eMBA-koulutuksesta potkua kehittämiseen

MBA Alumni


Edelläkävijöiden eMBA-opintoja

eMBA Tampere -sivustolta löydät tietoa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisistä MBA-ohjelmista.

Public MBA julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä.

General Executive MBA on laadukas johtamiskoulutusohjelma, joka keskittyy strategia- ja liiketoimintaosaamisen sekä johtajuuden kehittämiseen. Ohjelma on tarkoitettu kokeneille yritysten ja julkishallinnon johtajille sekä avainhenkilöille.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA on korkeatasoinen koulutusohjelma, joka on suunniteltu alalla toimivalle ylimmälle johdolle liiketoiminta- ja henkilöstöjohtamisosaamisen kehittämiseksi voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

eMBA in Insurance and Financial Services on vakuutus- ja finanssialan organisaatioiden johtavissa tehtäville toimiville henkilöille ja erikoisasiantuntijoille suunnattu johtamiskoulutusohjelma, jonka järjestävät yhteistyössä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu ja Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA.

Pori Executive MBA on kansainvälisesti orientoitunut ylemmän johdon johtamiskoulutusohjelma, joka kattaa liiketoimintaosaamisen keskeisimmät osa-alueet strategisesta näkökulmasta. Ohjelma on ankkuroitu käytännön johtamishaasteisiin ja se soveltuu kaikille aloille.


Yhteydenottopyyntö