Ohjelmatiedot

eMBA-koulutus tarjoaa kokeneille johtajille ja asiantuntijoille akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areenan. Se sovittaa yhteen tieteellisen teorian, tutkimustulokset ja käytännön kokemukset sekä antaa tilaa laaja-alaisille asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroille ja osallistujien kokemuksen esiin tuomiseen.

Koulutuksen tavoitteena on osallistujien liiketoimintaosaamisen ja strategisen johtamisen vahvistaminen sekä henkilökohtaisen johtajuuden kehittyminen.
Yliopistollisen eMBA-koulutuksen toteuttavat yhdessä Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Kymmenes General Executive MBA -ohjelma alkaa marraskuussa 2013.

Katso ohjelman esittelyvideo.

eMBA-ohjelma X:n johtajana toimii vuorineuvos, TTT Kari Neilimo:

"Uusi talous määrittää tämän päivän yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristöä. Tehokkuus, asiakaslähtöisyys, tiedolla johtaminen ja johdon sekä henkilöstön osaaminen ovat uuden talouden menestystekijöitä. Johdolta edellytetään nyt kykyä kehittää innovatiivisia kilpailuetua tuottavia liiketoiminta- ja palvelumalleja omalle yritykselleen tai julkiselle organisaatiolleen. Modernissa, globaalissa toimintaympäristössä kilpaillaan erityisesti liiketoimintamalleilla, joiden osia tuotteet ja palvelut ovat. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun merkitys johdon osaamisaluekentässä kasvaa.

eMBA-ohjelmamme tavoitteena on kehittää yritys- ja julkisorganisaatioiden johdon osaamista erityisesti edellä mainituilla alueilla. Hyvä johtaminen ja johtamisosaaminen ovat tämän päivän ja huomisen yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristössä aitoja strategisia menestystekijöitä. Johtamisen kehittäminen on aina hyvä investointi, johon kannattaa panostaa.

Olemme pyrkineet rakentamaan Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen ylimmän johdon eMBA-ohjelman niin, että se on kansainvälisestikin arvioituna korkeatasoinen ja moderni. Ohjelmaan sisältyy luentoja, ryhmätöitä, yrityscaseja, vuorovaikutteisia keskusteluja, kansainvälisyyttä ja tutkielman laatiminen. Kehittämisen alueina ohjelmassa ovat johtamisosaaminen, johtaja ihmisenä sekä johtajuus.

Uuden talouden ajan johtajan pitää osata moderni johtamisen teoria ja kyetä soveltamaan sitä omaan liiketoimintaansa tai julkisen palvelun organisaatioon. Ohjelman johtajana pyrin tuomaan oman johtajakokemukseni ja teoreettisen osaamiseni ohjelman sisältöihin ja toimintatapoihin. Yhdessä toimien ja myös toisiltamme oppien rakennamme ohjelmasta ainutlaatuisen johtamisosaamisen kehittämisohjelman, joka tulee vaikuttamaan kaikkien osallistujien johtamisajatteluun ja arkipäivän johtamiseen pitkävaikutteisesti.

Tulkaa mukaan eMBA-ohjelmaamme kehittämään itseänne uuden talouden ajan johtajuuden alueilla!".

 Empty
Public MBA
Empty
General Executive MBA
Empty
MBA Alumni

Etusivu
Tulosta tämä sivu Sivukartta